JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima

Događanja i aktivnosti   |   16.07.2021.
JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima

Centar za kulturu „Drago Britvić“ inicijator je i izvršitelj programa javnih radova kao mjere čiji se program temelji na društveno korisnom radu. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijane posljedice njihove nezaposlenosti, uz potporu jedinica lokalne samouprave.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za kulturu „Drago Britvić“ te prava iz radnog odnosa sukladno Zakonu o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj traženih radnika: 1 osoba

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati)

Opis poslova: - pomoć pri organizaciji kulturnih događanja, radionica i edukativnih programa pri „Centru za kulturu „Drago Britvić“ (Dom kulture u Pitomači, Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici).

           

    Na JAVNI POZIV mogu se prijaviti dugotrajne nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom kao i osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada (ciljana skupina 1. Mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. godini - Javni rad).

 

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvijete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Zamolbu - životopis s osobnim podacima,
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
  • Presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju,
  • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (e-radna knjižica),
  • Podatak o JMBG-u te broj mobitela ili telefona.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijavom na javni poziv, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni da Općina Pitomača može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

            Na javni poziv mogu se ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Centra za kulturu „Drago Britvić“, Trg kralja Tomislava 2, 33405 Pitomača (Knjižnica i čitaonica Pitomača), putem pošte (preporučeno) ili osobno zaključno sa 22. srpnja 2021. godine s naznakom „Za javni poziv - javni radovi“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

HU-HR CBC
Slogan
Interreg
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.